Më Fal – Episodi 1688 – 31.12.2019 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1688 – 31.12.2019 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1687 – 30.12.2019 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1687 – 30.12.2019 – AlsatM

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 7

M0s ma lesh0 doren – Ep. 164 – 27.12.2019 – Alsat

Më Fal – Episodi 1686 – 27.12.2019 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1686 – 27.12.2019 – AlsatM

M0s ma lesh0 doren – Ep. 163 – 26.12.2019 – Alsat

Më Fal – Episodi 1685 – 26.12.2019 – AlsatM

M0s ma lesh0 doren – Ep. 161 – 24.12.2019 – Alsat

Më Fal – Episodi 1684 – 25.12.2019 – AlsatM

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 6

Më Fal – Pamje nga Episodi 1684 – 25.12.2019 – AlsatM

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 162 – 25.12.2019 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 161 – 24.12.2019 – Alsat

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 5

Më Fal – Episodi 1683 – 24.12.2019 – AlsatM

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 161 – 24.12.2019 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 160 – 23.12.2019 – Alsat

Më Fal – Episodi 1682 – 23.12.2019 – AlsatM

Az’iz’e – Episodi 1

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 4

Më Fal – Episodi 1681 – 20.12.2019 – AlsatM

M0s ma lesh0 doren – Ep. 159 – 20.12.2019 – Alsat

Pellu’mbesha – Episodi 4

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 160 – 23.12.2019 – Alsat