Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1732 – 02.03.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1732 – 02.03.2020 – AlsatM

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 209 – 02.03.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 209 – 02.03.2020 – Alsat

Continue Reading St’uhi Da’shuri’e – Z’emh’eri – Episodi 19

St’uhi Da’shuri’e – Z’emh’eri – Episodi 19

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 25

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 25

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 208 – 28.02.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 208 – 28.02.2020 – Alsat

Continue Reading Më Fal – Episodi 1731 – 28.02.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1731 – 28.02.2020 – AlsatM

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 36 – 27.02.2020

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 36 – 27.02.2020

Continue Reading L’ule te ve’tmua’ra – Episodi 40 – 27.02.2020

L’ule te ve’tmua’ra – Episodi 40 – 27.02.2020

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1731 – 28.02.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1731 – 28.02.2020 – AlsatM

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 208 – 28.02.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 208 – 28.02.2020 – Alsat

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 207 – 27.02.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 207 – 27.02.2020 – Alsat

Continue Reading Më Fal – Episodi 1730 – 27.02.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1730 – 27.02.2020 – AlsatM

Continue Reading Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 15

Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 15

Continue Reading Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 31

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 31

Continue Reading Da’shu’ri dhe se’kre’te – Ep. 80

Da’shu’ri dhe se’kre’te – Ep. 80

Continue Reading Da’shu’ri dhe se’kre’te – Ep. 79

Da’shu’ri dhe se’kre’te – Ep. 79

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 35 – 26.02.2020

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 35 – 26.02.2020

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1730 – 27.02.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1730 – 27.02.2020 – AlsatM

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 207 – 27.02.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 207 – 27.02.2020 – Alsat

Continue Reading Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 30

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 30

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 206 – 26.02.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 206 – 26.02.2020 – Alsat

Continue Reading L’ule te ve’tmua’ra – Episodi 39 – 26.02.2020

L’ule te ve’tmua’ra – Episodi 39 – 26.02.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1729 – 26.02.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1729 – 26.02.2020 – AlsatM

Continue Reading Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 14

Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 14

Continue Reading Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 29

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 29

Continue Reading H’er’ca’i – Z’em’er e L’ekun’dur – Ep. 33 – Pjesa 4

H’er’ca’i – Z’em’er e L’ekun’dur – Ep. 33 – Pjesa 4

Continue Reading Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 13

Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 13