Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1754 – 01.04.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1754 – 01.04.2020 – AlsatM

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 231 – 01.04.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 231 – 01.04.2020 – Alsat

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 230 – 31.03.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 230 – 31.03.2020 – Alsat

Continue Reading Më Fal – Episodi 1753 – 31.03.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1753 – 31.03.2020 – AlsatM

Continue Reading Do’kto’ri i m’rek’ulli’ve – Episodi 1

Do’kto’ri i m’rek’ulli’ve – Episodi 1

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Ep.15

A vj’en me p’as da’shur’ia – Ep.15

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Ep.14

A vj’en me p’as da’shur’ia – Ep.14

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 57 – 27.03.2020

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 57 – 27.03.2020

Continue Reading Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 27

Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 27

Continue Reading Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 26

Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 26

Continue Reading Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 25

Z’umr’udu’ank’a ( Zo’gu Fe’nik’s ) – Ep. 25

Continue Reading Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 44

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 44

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 39

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 39

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 38

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 38

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1753 – 31.03.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1753 – 31.03.2020 – AlsatM

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 230 – 31.03.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 230 – 31.03.2020 – Alsat

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 229 – 30.03.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 229 – 30.03.2020 – Alsat

Continue Reading Më Fal – Episodi 1752 – 30.03.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1752 – 30.03.2020 – AlsatM

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 229 – 30.03.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 229 – 30.03.2020 – Alsat

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1752 – 30.03.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1752 – 30.03.2020 – AlsatM

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 228 – 27.03.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 228 – 27.03.2020 – Alsat

Continue Reading Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 43

Vaj’za e Am’basador’it – Episodi 43

Continue Reading Shte’pia ku ke lin’dur eshte fa’ti yt – Episodi 33

Shte’pia ku ke lin’dur eshte fa’ti yt – Episodi 33

Continue Reading Shte’pia ku ke lin’dur eshte fa’ti yt – Episodi 32

Shte’pia ku ke lin’dur eshte fa’ti yt – Episodi 32

Continue Reading Më Fal – Episodi 1751 – 27.03.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1751 – 27.03.2020 – AlsatM

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Ep.13

A vj’en me p’as da’shur’ia – Ep.13

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 37

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 37