Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1776 – 01.05.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1776 – 01.05.2020 – AlsatM

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 253 – 01.05.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 253 – 01.05.2020 – Alsat

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 252 – 30.04.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 252 – 30.04.2020 – Alsat

Continue Reading Më Fal – Episodi 1775 – 30.04.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1775 – 30.04.2020 – AlsatM

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 38

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 38

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 252 – 30.04.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 252 – 30.04.2020 – Alsat

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 251 – 29.04.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 251 – 29.04.2020 – Alsat

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 37

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 37

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1775 – 30.04.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1775 – 30.04.2020 – AlsatM

Continue Reading Më Fal – Episodi 1774 – 29.04.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1774 – 29.04.2020 – AlsatM

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 36

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 36

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 251 – 29.04.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Pamje nga Ep. 251 – 29.04.2020 – Alsat

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1774 – 29.04.2020 – AlsatM

Më Fal – Pamje nga Episodi 1774 – 29.04.2020 – AlsatM

Continue Reading Da’shu’ri e pl’ago’sur – Episodi 17

Da’shu’ri e pl’ago’sur – Episodi 17

Continue Reading Da’shu’ri e pl’ago’sur – Episodi 16

Da’shu’ri e pl’ago’sur – Episodi 16

Continue Reading Kre’na’ri dhe re’spe’kt – Episodi 17

Kre’na’ri dhe re’spe’kt – Episodi 17

Continue Reading M0s ma lesh0 doren – Ep. 250 – 28.04.2020 – Alsat

M0s ma lesh0 doren – Ep. 250 – 28.04.2020 – Alsat

Continue Reading Më Fal – Episodi 1773 – 28.04.2020 – AlsatM

Më Fal – Episodi 1773 – 28.04.2020 – AlsatM

Continue Reading Kre’na’ri dhe re’spe’kt – Episodi 16

Kre’na’ri dhe re’spe’kt – Episodi 16

Continue Reading Da’shu’ri dhe m’eka’t – Episodi 17

Da’shu’ri dhe m’eka’t – Episodi 17

Continue Reading Da’shu’ri dhe m’eka’t – Episodi 16

Da’shu’ri dhe m’eka’t – Episodi 16

Continue Reading Da’shu’ria e jet’es si’me – Episodi 17

Da’shu’ria e jet’es si’me – Episodi 17

Continue Reading Da’shu’ria e jet’es si’me – Episodi 16

Da’shu’ria e jet’es si’me – Episodi 16

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 51

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 51

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 50

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 50

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 49

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 49

Continue Reading Do’kto’ri i m’rek’ulli’ve – Episodi 20

Do’kto’ri i m’rek’ulli’ve – Episodi 20