Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Pamje nga Episodi 39 – 30.07.2020

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Pamje nga Episodi 39 – 30.07.2020

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 38 – 29.07.2020

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 38 – 29.07.2020

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1840 – 30.07.2020

Më Fal – Pamje nga Episodi 1840 – 30.07.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1839 – 29.07.2020

Më Fal – Episodi 1839 – 29.07.2020

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 95 – 18.07.2020

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 95 – 18.07.2020

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 94 – 18.07.2020

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 94 – 18.07.2020

Continue Reading Das’huri dhe Genj’eshtra – Ep.6

Das’huri dhe Genj’eshtra – Ep.6

Continue Reading Das’huri dhe Genj’eshtra – Ep.5

Das’huri dhe Genj’eshtra – Ep.5

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Pamje nga Episodi 38 – 29.07.2020

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Pamje nga Episodi 38 – 29.07.2020

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 37 – 28.07.2020

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 37 – 28.07.2020

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1839 – 29.07.2020

Më Fal – Pamje nga Episodi 1839 – 29.07.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1838 – 28.07.2020

Më Fal – Episodi 1838 – 28.07.2020

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 112 – 24.07.2020

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 112 – 24.07.2020

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 93 – 11.07.2020

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 93 – 11.07.2020

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 92 – 11.07.2020

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 92 – 11.07.2020

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Pamje nga Episodi 37 – 28.07.2020

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Pamje nga Episodi 37 – 28.07.2020

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 111 – 23.07.2020

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 111 – 23.07.2020

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 110 – 22.07.2020

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 110 – 22.07.2020

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 36 – 25.07.2020

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 36 – 25.07.2020

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1838 – 28.07.2020

Më Fal – Pamje nga Episodi 1838 – 28.07.2020

Continue Reading St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 109 – 21.07.2020

St’amboll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 109 – 21.07.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1837 – 27.07.2020

Më Fal – Episodi 1837 – 27.07.2020

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 91 – 11.07.2020

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 91 – 11.07.2020

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 90 – 11.07.2020

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 90 – 11.07.2020

Continue Reading A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 89 – 11.07.2020

A vj’en me p’as da’shur’ia – Episodi 89 – 11.07.2020

Continue Reading Das’huri dhe Genj’eshtra – Ep.4

Das’huri dhe Genj’eshtra – Ep.4

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 35 – 24.07.2020

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 35 – 24.07.2020